pagpapakilala

Maligayang pagdating sa Mga Relo ng Yazole at/o mga kaakibat nito (tinukoy bilang kami, ang aming o “Kami” “Kami” “Amin”) ay nagbibigay ng mga tampok ng website at iba pang mga serbisyo sa iyo kapag bumisita ka o namimili sa https://www.austinhelpers.com/ (“ang Site"), gamitin ang aming mga produkto o serbisyo, o gumamit ng software na ibinigay sa amin kaugnay ng alinman sa mga nabanggit (sama-samang "mga Serbisyo"). Mga Relo ng Yazole nagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo na napapailalim sa mga kundisyong itinakda sa dokumentong ito.

Mga Tuntunin at Kundisyon

MABUTI NA PAG-ARALAN ANG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NG WEBSITE NA ITO NG MABUTI BAGO GAMITIN ANG WEBSITE NA ITO (ANG "WEBSITE"). ANG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NG WEBSITE NA ITO (ANG “Mga TUNTUNIN NG PAGGAMIT”) ANG PAMAMAHALA SA IYONG ACCESS SA AT PAGGAMIT NG WEBSITE. ANG WEBSITE AY AVAILABLE PARA SA IYONG PAGGAMIT LAMANG SA KONDISYON NA UMASANG-AYON KA SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITINAKDA SA IBABA. KUNG HINDI KA SANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT, HUWAG I-ACCESS O GAMITIN ANG WEBSITE. SA PAMAMAGITAN NG PAG-ACCESS O PAGGAMIT SA WEBSITE, IKAW AT ANG ENTITY NA PINAHAYAGAN MO NA KATAWANAN (“IKAW” O “IYONG”) AY MAGPAPATIGAY NG IYONG KASUNDUAN UPANG MABIGLI NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT.

Ang dokumentong ito ay bumubuo ng isang legal na may-bisang kasunduan sa pagitan mo bilang isang gumagamit ng Site (pagkatapos dito ay tinukoy bilang ikaw, ang iyong o User ayon sa maaaring mangyari) at Mga Relo ng Yazole.

Pagiging Karapat-dapat

Mga Relo ng Yazole nagbibigay ng website, at available lang ang website sa mga entity at tao na nasa legal na edad, na maaaring pumasok sa mga legal na may bisang kasunduan alinsunod sa naaangkop na batas. Kung hindi ka kwalipikado, hindi mo magagamit ang website.

Mga kaunting pagbabago

Mga Relo ng Yazole maaaring baguhin at i-update ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito anumang oras. Ang iyong patuloy na paggamit ng Website pagkatapos ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay nangangahulugan na tinatanggap Mo ang mga pagbabagong iyon. Anumang aspeto ng Website ay maaaring

binago, dinagdagan, tinanggal o na-update nang walang abiso sa sariling pagpapasya ng Mga Relo ng Yazole. Maaari naming itatag o baguhin, anumang oras, ang mga pangkalahatang kasanayan at limitasyon tungkol sa iba Mga Relo ng Yazole mga produkto at serbisyo sa aming sariling pagpapasya.

Paggamit ng serbisyo

Mga Relo ng Yazole Inaanyayahan kang tingnan at gamitin ang mga materyal sa Site na ito para sa iyong pang-impormasyon, hindi pangkomersyal na paggamit, sa kondisyon na iwanan mo ang lahat ng mga babala sa copyright o iba pang pagmamay-ari na mga abiso. Hindi ka maaaring mag-imbak, magbago, mag-duplicate, magpadala, magbahagi, mag-repost, hayagang ipakita o kung hindi man ay gumamit ng anumang nilalaman sa website na ito, o ang disenyo o layout ng Site na ito o mga indibidwal na bahagi nito, sa anumang anyo o media maliban sa express prior nakasulat na pag-apruba ng Mga Relo ng Yazole.

Pagmamay-ari ng pagmamay-ari

Anumang nilalaman, data, teksto, disenyo, graphics, larawan, larawan, larawan, audio at video clip, logo, icon at link (sama-sama, "Nilalaman") ay eksklusibong pag-aari ng Mga Relo ng Yazole o ang aming mga lisensyado, at nilayon na turuan at ipaalam sa iyo ang tungkol sa aming mga serbisyong inaalok o inilarawan sa Mga Serbisyo. Alinsunod sa pagsunod sa Mga Tuntuning ito, ang mga nilalaman ay maaaring gamitin lamang para sa personal, hindi pangkomersyal na paggamit, sa kondisyon na hindi mo aalisin ang anumang copyright o iba pang pagmamay-ari na mga abiso na nakapaloob dito. Alinsunod sa pagsunod sa Mga Tuntuning ito, binibigyan ka namin ng limitadong lisensya upang gamitin ang Mga Serbisyo at Materyal na eksklusibo para sa personal na paggamit; sa kondisyon na hindi posible na gumamit, magparami, magbago, magpakita, magsagawa sa publiko, mamahagi, lumikha ng mga gawang hinango o iwasan ang anumang teknolohikal na hakbang na epektibong kumokontrol sa pag-access sa Mga Serbisyo at/o ang Mga Nilalaman sa anumang paraan, kabilang ang, bilang halimbawa , mga manu-manong device o awtomatiko o proseso, para sa anumang layunin. Nang walang pagkiling sa mga probisyon ng dokumentong ito, ang lahat ng mga karapatang hindi tahasang ibinigay sa lisensyang itinatag sa itaas ay nakalaan at palaging mananatili sa amin. Ang paggamit ng Mga Serbisyo at Materyal para sa mga layunin maliban sa mga hayagang pinahintulutan sa Mga Tuntuning ito ay bumubuo ng isang paglabag sa aming copyright at iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari at mahigpit na ipinagbabawal.

Bilang karagdagan sa malinaw na pagtatakda ng mga tuntuning ito, lahat ng software, database,

pagmamay-ari na impormasyon, mga dokumento, software, materyales, computer code, mga ideya, impormasyon at materyales (at lahat ng mga pagbabago at hinangong gawa) at anumang intelektwal na pag-aari at mga serbisyo kabilang ang Iba pang mga karapatan nito, kasama o nakapaloob dito), nang walang limitasyon, ang pagpili, pagsasama-sama, pagkakasunud-sunod at pagsasaayos ng "Look and Feel" at mga bagay, ni Mga Relo ng Yazole, ay mananatiling aming eksklusibong ari-arian. Kinikilala mo na ang Mga Serbisyo at Nilalaman ay protektado ng copyright, trademark, at iba pang mga batas. Kinikilala mo pa na hindi ka nakakakuha ng anumang mga karapatan sa pagmamay-ari sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyo o materyales. Hindi mo hahamon, o hamunin ang mga serbisyo at materyales at ang aming pagmamay-ari doon.

Ang mga trademark, graphics, larawan, logo, at mga marka ng serbisyo na ipinapakita sa Mga Serbisyo (sama-sama, ang "Mga Trademark") ay mga rehistrado at hindi rehistradong trademark sa amin at sa aming mga advertiser, lisensyado, supplier, at iba pa. Ang aming mga trademark, nakarehistro man o hindi, ay hindi maaaring gamitin na may kaugnayan sa mga produkto o serbisyong hindi namin inaalok, sa anumang paraan na maaaring lumikha ng kalituhan sa mga customer o sa anumang paraan ay mabawasan kami. Walang anumang nilalaman sa Mga Serbisyo ang dapat ipakahulugan bilang nagpapahiwatig, sa pamamagitan ng implikasyon, estoppel o kung hindi man, pagbibigay, pahiwatig, hadlang o kung hindi man, ng lisensya o karapatang gumamit ng anumang trademark nang walang malinaw na nakasulat na pahintulot ng Mga Relo ng Yazole, ang aming mga lisensyado o supplier. Ang maling paggamit ng anumang trademark ay ipinagbabawal, at agresibo naming ipapatupad ang aming mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa mga naturang marka, kabilang ang sa pamamagitan ng sibil at kriminal na paglilitis.

feedback

Maaari kang magbigay Mga Relo ng Yazole na may mga ideya, opinyon, rekomendasyon, puna, o payo kaugnay ng iyong paggamit sa Mga Serbisyo (sama-sama, “Feedback”). Kung magsusumite ka ng Feedback sa Amin, binibigyan mo kami ng hindi mababawi, panghabang-buhay, naililipat, hindi eksklusibo, ganap na binayaran, walang royalty, pandaigdigang lisensya (nai-sublicens sa maraming tier) para (a) gamitin, kopyahin, ipamahagi, magparami, magbago, lumikha ng mga hinangong gawa ng, iakma, i-publish, isalin, isagawa sa publiko, at ipakita sa publiko ang ganoong feedback (o anumang pagbabago dito), sa kabuuan o sa bahagi, sa anumang format, medium o application na kilala na ngayon o binuo sa ibang pagkakataon; at (b) gamitin, at

pinahihintulutan ang iba na gumamit, puna sa anumang paraan at para sa anumang layunin (kabilang ang, nang walang limitasyon, komersyal na layunin) na Mga Relo ng Yazole itinuturing na naaangkop sa pagpapasya nito (kabilang ang, nang walang paghihigpit, pagsasama ng feedback, sa kabuuan o bahagi, sa anumang teknolohiya, produkto o serbisyo).

Personal na Impormasyon

Ang aming Patakaran sa Privacy ay namamahala sa pagpapadala ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng website. Sa pamamagitan ng paggamit sa Site, pumapayag kang sumunod at sumailalim sa patakaran sa privacy na nai-post ni Mga Relo ng Yazole, na bahagi ng Mga Tuntuning ito, nang walang anumang karagdagang abiso o anumang pananagutan sa iyo o sa sinumang ibang tao.

Pagsubaybay

Kami ay magkakaroon ng karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na subaybayan ang nilalaman ng Mga Site upang matukoy ang pagsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito at iba pang mga patakaran sa pagpapatakbo na maaari naming itatag paminsan-minsan. Kami ay may karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na baguhin, tumangging mag-publish, o tanggalin ang anumang materyal na nai-post o nai-publish sa Mga Site. Nang hindi nililimitahan ang nauna, magkakaroon kami ng karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na alisin ang anumang nilalaman na, sa aming sariling pagpapasya, pinaniniwalaan naming lumalabag sa mga probisyon ng dokumentong ito, na kung hindi man ay hindi katanggap-tanggap o hindi na ginagamit. Sa kabila ng aming karapatan, ang mga user ay mananatiling tanging responsable para sa alinman sa kanilang nilalaman. Inaamin at sinasang-ayunan mo na hindi kami o alinman sa aming mga kaanib ang aako o magkakaroon ng anumang pananagutan para sa anumang aksyon o pagkukulang sa aming bahagi hinggil sa anumang pag-uugali sa loob ng Mga Site o anumang komunikasyon o publikasyon sa Mga Site.

Ang aming mga Serbisyo

Upang matulungan ang bawat Maliit at Katamtamang laki ng negosyo sa Austin na magsimulang gumawa ng mga pagpapasya sa panalong batay sa Data, binuo namin ang kumpanyang ito upang matulungan ang iba na bumuo ng isang mas mahusay na negosyo batay sa data. Paglalagay ng mas malaking diin sa data kaysa sa intuwisyon. Tulad ng iniisip ng ilang mga tao na ang pinakamahusay na hitsura ng website ay mauuna sa iyo. Ngunit sa katotohanan, ang iyong mga customer ay darating upang makahanap ng mga sagot sa kanilang mga tanong.

Pakikipag-ugnayan ng Aming Mga Serbisyo

Hindi kinakailangang kumuha ka ng aming mga serbisyo upang mag-browse sa website, o mag-access at magsuri ng mga materyal sa website; gayunpaman, kailangan mong umarkila sa aming mga serbisyo kung gusto mong tulungan ka naming manalo ng mga desisyon batay sa data, o gusto mong tulungan ka naming bumuo ng isang mas mahusay na negosyo batay sa data. Kung nakikibahagi ka sa aming mga serbisyo, sumasang-ayon ka na magbigay ng tumpak at kumpletong impormasyon at dapat ding maging handa at legal na kayang pumasok sa mga kontrata. Ang bawat pangako ay para lamang sa isang tao. Hindi namin pinapayagan ang mga user na kumuha ng anuman sa aming mga serbisyo sa ngalan ng iba pang mga user maliban kung mayroon silang sapat na kapangyarihan ng abogado. Ikaw ang may pananagutan sa pagpigil sa hindi awtorisadong paggamit. Kung may napansin kang anumang hindi awtorisadong paggamit, dapat mo kaming ipaalam kaagad sa pamamagitan ng pag-email sa amin sa (email)

Mga Bayad at Bayad

Ang pag-browse sa serbisyo ay karaniwang libre. Samantala, ang ilang Serbisyo ay maaaring sumailalim sa mga bayad na sinisingil ng Mga Relo ng Yazole(“Mga Bayad”), na matutukoy sa oras ng pagbili ng naturang Mga Serbisyo. Paminsan-minsan, maaari kaming mag-alok o magbigay ng mga karagdagang function at serbisyo, na ilalarawan sa website. Ang mga serbisyong nangangailangan ng mga bayarin na hindi pa napagkasunduan ay aabisuhan sa user, at ang pahintulot ng user ay kakailanganin para sa mga karagdagang Komisyon. Sumasang-ayon kang direktang bayaran ang lahat ng halagang dapat bayaran kapag hiniling Mga Relo ng Yazole Inilalaan din namin ang karapatang suspindihin o wakasan ang iyong pag-access sa Serbisyo sa mga ganitong pagkakataon.

Kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang anumang credit card at impormasyon na nauugnay sa pagsingil at pagbabayad na ibinigay mo sa panahon ng pagbili ng alinman sa aming mga produkto at serbisyo ay maaaring ibahagi sa mga tagaproseso ng pagbabayad o Mga Relo ng Yazole para sa tanging layunin ng pagproseso ng Transaksyon.

Availability, mga error, at mga kamalian.

Regular naming ina-update ang aming mga serbisyo (“serbisyo”) sa aming site. Ang mga serbisyong inilalarawan at/o available sa website ay maaaring maling nasuri,

hindi wastong inilarawan, o hindi magagamit, at maaari kaming makaranas ng mga pagkaantala sa pag-update ng impormasyon tungkol sa serbisyo at aming advertising sa iba pang mga site.

Hindi namin magagarantiya ang katumpakan o pagiging perpekto ng anumang data, kabilang ang mga presyo, produkto, detalye, accessibility, at mga serbisyo. Hawak namin ang karapatang baguhin o i-update ang impormasyon at itama ang anumang mga pagkakamali, kamalian, o pagtanggal anumang oras nang walang abiso.

Ang iyong mga Pananagutan

Responsable ka para sa iyong pag-uugali at nilalaman habang ginagamit ang Mga Serbisyo. Naiintindihan mo at sumasang-ayon ka na ang pangako sa ipinagbabawal na paggamit o hindi wasto o hindi awtorisadong paggamit ng aming Mga Produkto at Serbisyo tulad ng itinatag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay itinuturing na pagnanakaw na inilalaan namin ang karapatan na ituloy ang pagnanakaw sa pinakamataas na saklaw na pinahihintulutan ng batas, kinikilala mo at sinasang-ayunan na ang ipinagbabawal na paggamit, hindi wasto o hindi awtorisadong paggamit ay maaaring magbunga ng isang sibil na paghahabol para sa mga pinsala o maaaring isang kriminal na pagkakasala.

Acceptable Use Policy

Ang mga sumusunod na estado Mga Relo ng Yazole "patakaran sa katanggap-tanggap na paggamit":

Pagsunod

Pumayag ka sa sumusunod: (1) Hindi mo gagamitin ang website kung hindi ka ganap na may kakayahan at legal na may kakayahang tanggapin ang Mga Tuntunin ng Serbisyong ito. (2) GAGAMITIN MO LAMANG ANG WEBSITE AYON SA MGA BATAS AT REGULASYON NG HURISDIKSYON KUNG SAAN MO GINAGAMIT ANG WEBSITE, AT MGA BATAS, PATAKARAN O GUIDELINE NG PEDERAL (sama-sama, “Naaangkop na Batas”). (3) Ang website ay hindi gagamitin upang magpadala o mag-imbak ng materyal na ipinagbabawal ng naaangkop na batas o para sa mapanlinlang na layunin o upang makisali sa nakakasakit, malaswa, o kaduda-dudang pag-uugali.

Pangkalahatang mga paghihigpit

Kinikilala mong hindi mo gagamitin ang website upang mangolekta, mag-upload, magpadala, magpakita o mamahagi ng anumang pangkalahatang nilalaman (tulad ng tinukoy sa ibaba) (1) na lumalabag sa anumang mga karapatan ng third party, kabilang ang mga copyright, trademark, patent, trade secret, karapatang moral, mga karapatan sa privacy , karapatan sa advertising o anumang iba pang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian; (2) na labag sa batas sa iyong hurisdiksyon, panliligalig, pag-atake, pagbabanta, nakakapinsala sa privacy ng iba, malaswa, mapang-abuso, mali, sadyang nanlilinlang, pornograpiko, mahalay, maliwanag na nakakasakit (halimbawa, materyal na nagtataguyod ng rasismo, hindi pagpaparaan, pagkapoot o pisikal na pinsala ng anumang uri laban sa anumang grupo o indibidwal) o hindi kanais-nais na nilalaman ng anumang uri o kalikasan o na sa anumang paraan ay nakakapinsala sa mga menor de edad; o (3) sa paglabag sa anumang batas, regulasyon o obligasyon o limitasyon na ipinataw ng anumang ikatlong partido.

Mga Paghihigpit sa Teknolohiya

Inaamin mong hindi mo gagamitin ang website para gawin ang mga sumusunod: (1) Mag-upload, magpadala o mamahagi ng mga virus, worm, o software na idinisenyo upang saktan o baguhin ang isang computer system. (2) Magpadala ng hindi hinihiling o hindi awtorisadong mga ad, materyal na pang-promosyon, hindi hinihinging mail, spam, chain letter, pyramid scheme, o anumang iba pang anyo ng mga duplikasyon o hindi gustong mga mensahe, komersyal man o iba pa. (3) Tumanggap at mag-ipon ng data tungkol sa ibang mga user, kabilang ang mga email address, nang walang pahintulot nila. (4) makagambala, makagambala o lumikha ng hindi nararapat na pasanin sa mga server o network na konektado sa website o sa Mga Serbisyo o lumalabag sa mga regulasyon, patakaran, o pamamaraan ng naturang mga network. (5) Subukan o magpanggap bilang ibang gumagamit o Mga Relo ng Yazole o makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa website, iba pang mga computer system, o mga network na konektado o ginagamit kasabay ng website, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga password o iba pang paraan. (6) mang-harass o makagambala sa paggamit at kasiyahan sa website ng ibang user. (7) Ipakilala ang automated na software o mga ahente o script sa site upang makabuo ng maramihang mga account, makabuo ng mga paghahanap, mga kahilingan, at mga awtomatikong query o magtanggal, mag-scrape, o mag-extract ng data mula sa website.

Mga deklarasyon at garantiya

Idineklara at ginagarantiyahan mong hindi mo gagawin ang alinman sa mga sumusunod na operasyon: (1) I-decompile, i-disassemble, i-compile nang baligtad, i-assemble sa

baligtarin, i-translate nang baligtad o kung hindi man ay mag-decode ng anumang bahagi ng website o bahagi nito (maliban kung at hangga't naaangkop lamang ay nagbabawal sa alinman sa mga limitasyon sa itaas. (2) Gumamit ng anumang paraan upang mahanap ang source code ng anumang bahagi ng website. (3) Alisin o baguhin ang anumang abiso sa copyright o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari o alamat ng nilalaman ng mga paghihigpit na karapatan o kasama sa site. (4) Kung hindi, iwasan ang anumang paggana na kumokontrol sa pag-access o nagpoprotekta sa website. (5) Ipamahagi, ibenta, italaga, tanso, ilipat, upa, upa, ipahiram, lisensya, baguhin, ibahagi sa oras, o pagsamantalahan ang website sa anumang hindi awtorisadong paraan.

Hawak namin ang karapatang tanggalin o alisin ang anumang nilalamang itinakda sa aming sariling paghuhusga na lumalabag sa Patakaran sa Katanggap-tanggap na Paggamit sa Mga Tuntunin ng Serbisyong ito. Bilang karagdagan, kung lalabag ka sa mga paghihigpit na ito, ang limitadong lisensya na ibinigay sa dokumentong ito ay agad na mawawalan ng bisa, at maaari kang kasuhan at makasuhan ng mga pinsala.

Awtomatikong aktibidad

Maaari kaming gumamit ng mga paraan ng pagbubukod ng robot sa site, na kinabibilangan ng mga robots.txt file at HTML meta tag, na nagbibigay-daan o hayagang nagbubukod ng mga partikular na automated na program mula sa pag-access sa ilang bahagi ng site. Sumasang-ayon ka na huwag gumamit ng mga robot, spider, scraper o iba pang mga automated na paraan upang ma-access ang website para sa anumang layunin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, "offline" na paghahanap at pagdoble, nang wala ang aming malinaw na nakasulat na pahintulot. Higit pa rito, sumasang-ayon ka na huwag alisin ang aming mga paraan ng pagbubukod ng robot o iba pang mga hakbang na maaari naming gamitin upang pigilan o paghigpitan ang pag-access sa site.

Katumpakan ng Impormasyon

Ginagawa namin ang lahat ng pagsisikap upang matiyak na ang impormasyong ipinakita sa, sa o sa pamamagitan ng Website ay tumpak; gayunpaman, Mga Relo ng Yazole walang garantiya sa naturang impormasyon at hindi mananagot para sa anumang resulta ng pagkawala o pinsala. Mga Relo ng Yazole hindi gumagawa ng mga representasyon tungkol sa pagkakaroon at pagganap ng Website nito. Ikaw, bilang resulta nito, ay umamin na ang anumang paggamit ng Website at pag-asa sa anumang Mga Materyal ay nasa iyong sariling panganib at iyon Mga Relo ng Yazole ay hindi mananagot para sa anumang pagkawala ng data, nawalang kita o

anumang iba pang pinsala o pagkalugi na nagreresulta mula sa naturang paggamit.

LAHAT NG ITEM AT MATERYAL NA IPINAKIKITA NI Mga Relo ng Yazole SA WEBSITE AY PARA LAMANG PARA SA IMPORMASYON AT, AY HINDI NAPALIT PARA SA TIYAK NA PAYO. Hindi namin kinakatawan o ginagarantiyahan ang katumpakan o pagiging maaasahan ng anumang payo, opinyon, pahayag, o iba pang impormasyon na ipinapakita o ipinamahagi sa pamamagitan ng website. Kinikilala mo na ang pag-asa sa mga naturang materyal, opinyon, payo, komento, o impormasyon ay nasa iyong sariling peligro at panganib.

Mga Relo ng Yazole

Gagawin namin ang aming makakaya upang magarantiya na ang pag-access sa site ay patuloy na magagamit, nang walang pagkaantala at walang mga pagkakamali. Gayunpaman, dahil sa likas na katangian ng Internet at likas na katangian ng site, hindi ito magagarantiyahan. Bilang karagdagan, ang iyong pag-access sa website ay maaari ding masuspinde o paminsan-minsan ay limitado upang payagan ang pag-aayos, pagpapanatili, o ang pagpapakilala ng mga bagong pasilidad o serbisyo anumang oras nang walang abiso. Susubukan naming limitahan ang bilang at tagal ng mga naturang pagsususpinde o paghihigpit.

Elektronikong komunikasyon

Kapag ginamit mo ang site o nagpadala ng email sa Mga Relo ng Yazole, nakikipag-ugnayan ka sa amin sa elektronikong paraan at sumasang-ayon na makatanggap ng mga awtomatikong abiso na may kaugnayan sa paggamit ng website. Aabisuhan ka namin sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng pag-post ng mga abiso sa site. Sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga kasunduan, komunikasyon, pagsisiwalat, at iba pang komunikasyon na ibinigay sa iyo sa elektronikong paraan ay nakakatugon sa anumang legal na kinakailangan na maisulat ang mga naturang komunikasyon. Ang mga notification na ipapadala namin sa iyo ay ituturing na naihatid sa user at magiging epektibo kapag ipinadala sa email address na ibinigay sa website o kung saan ka nagpadala sa amin ng email.

Mga teknikal na kinakailangan

Ang paggamit ng Mga Serbisyo ay nangangailangan ng access sa Internet sa pamamagitan ng PC o mobile phone. Ikaw ang may pananagutan para sa lahat ng mga singil ng mga mobile operator na nagmumula sa paggamit ng Mga Serbisyo, kabilang ang mga abiso na ibinigay ng Mga Serbisyo. Mga Relo ng Yazole hindi ginagarantiyahan na ang Mga Serbisyo ay tugma sa

lahat ng device o magiging compatible sa lahat ng mobile operator.

Pagwawakas

Ang Mga Tuntuning ito ay mananatiling ganap na may bisa hanggang sa wakasan namin kung saan, sa aming sariling pagpapasya, ay itinuturing naming hindi katanggap-tanggap, o sa kaganapan ng anumang paglabag mo sa Kasunduang ito. Inilalaan namin ang karapatang wakasan ang Mga Tuntuning ito o ang iyong pag-access kaagad at paggamit ng Mga Serbisyo o anumang bahagi nito, anumang oras at para sa anumang kadahilanan, mayroon man o walang dahilan. Sumasang-ayon ka na ang anumang pagkaantala sa iyong pag-access o paggamit ng Mga Serbisyo ay maaaring gawin nang walang paunang abiso.

Pangatlo-Partido

Maaari kaming magbigay ng mga link sa mga site ng kaakibat na kumpanya at iba pang aktibidad ng negosyo. Kung bibili ka ng alinman sa mga produkto o serbisyong inaalok ng mga kumpanya o indibidwal na ito, direkta kang bumibili mula sa mga third party, hindi sa amin. Hindi kami mananagot para sa pagsusuri o pagsusuri at hindi ginagarantiyahan ang mga alok ng alinman sa mga kumpanya o indibidwal na ito (kabilang ang nilalaman ng kanilang mga website). Mga Relo ng Yazole walang pananagutan para sa mga aksyon, produkto, at nilalaman ng lahat ng third party na available sa website. Pinapayuhan namin ang mga gumagamit na maingat na suriin ang mga pahayag sa privacy at iba pang mga tuntunin ng paggamit ng anumang mga nilalaman ng third-party o mga website na makikita sa site.

Pagtatatuwa

HINDI KAMI NAGBIBIGAY NG MGA WARRANTY SA AMING MGA SERBISYO, MGA MATERYAL. TINANGGAP MO NA ANG ANUMANG MGA PRODUKTO AT SERBISYO NAMIN AY IBINIBIGAY “AS IS” AT WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG SA MAXIMUM LIMIT NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS. HINDI NAMIN GINAGARANTIYA NA ANG SOFTWARE, MGA PRODUKTO, SERBISYO, O MGA MATERYAL AY MAGIGING FUNCTIONAL, WALANG NAAANTALA, EKSAKTO, KUMPLETO O WALANG ERROR, NA ANG MGA DEPEKTO AY ITAMA O ANUMANG BAHAGI NG SITE, ANG IBA PANG NILALAMAN AY LIBRE NG . KAMI

HUWAG MAGGARANTIYA O MAGBIGAY NG ANUMANG REPRESENTASYON TUNGKOL SA PAGGAMIT O RESULTA NG PAGGAMIT NG WEBSITE, MGA PRODUKTO O SERBISYO SA MGA THIRD-PARTY NA SITES SA MGA TUNTUNIN NG IYONG MAIL, TOTOO, PANAHON NG PUBLIKO, PAGKAAASAHAN O IBANG PARAAN. HINDI KAMI NAGBIBIGAY NG GARANTIYA SA ANUMANG PARAAN NA ANG SERBISYONG ITO AY LIGTAS O HINDI MAAANTALA; NA ANG IMPORMASYON, TEXT, GRAPHICS, LINK O IBA PANG MGA ITEMS NA NILALAMAN SA MGA MATERYAL NA ITO AY MAGIGING EKSAKTO AT KUMPLETO. MAAARI NAMIN ANG MGA MATERYAL NA ITO ANUMANG ORAS NA WALANG PAUNAWA SA IYO AT WALANG COMMITMENT NA I-UPDATE ANG MGA MATERYAL NA AVAILABLE SA SITE. WALANG VERBAL NA PAYO O NAKASULAT NA DATA O IMPORMASYON NA IBINIGAY NAMIN, MGA EMPLEYADO, MGA LISENSOR O KATULAD ANG GUMAWA NG WARRANTY; O MAAASA KA SA GANITONG IMPORMASYON O PAYO.

Hindi kami mananagot para sa mga teknikal na paghihirap o pagkabigo ng anumang network o transmission line, online na mga computer system, server o supplier, kagamitan sa computer, software, mga pagkasira ng anumang email dahil sa mga teknikal na problema o pagsisikip ng trapiko sa Internet o isa sa aming mga serbisyo o isang kumbinasyon nito, kabilang ang anumang pinsala o pinsala sa customer o anumang computer na konektado o nagreresulta mula sa paglahok o pag-download ng mga materyales (para sa tanging layunin ng pagtingin), kaugnay ng aming naaangkop na batas sa mga serbisyo.

Limitasyon ng Pananagutan

Hindi kami mananagot sa anumang paraan para sa serbisyo, hiniling o natanggap sa pamamagitan ng aming website. Tinatanggihan namin ang anumang pananagutan para sa mga aksidente, pagkaantala, pinsala, pinsala, kasawian, pagkamatay, pagkawala ng mga benepisyo, panghihimasok ng indibidwal o komersyal, maling aplikasyon ng data, mga sakit. Mga pisikal o sikolohikal na kondisyon o problema o iba pa, dahil sa anumang demonstrasyon, o sa pagtanggal ng sinumang tao o kumpanya, sila man ay may-ari, empleyado, ahente, kasosyo ng mga joint venture, kontratista, supplier, affiliate, o kaakibat sa amin. Wala kaming pananagutan para sa mga may-ari, empleyado, ahente, kasosyo ng mga joint venture, kontratista, supplier, kaakibat, o iba pang mga partidong kasangkot sa pagpapatupad ng aming

mga programa, serbisyo, o materyales, sa anumang paraan o kahit saan. Kung gagamitin mo ang aming mga programa, serbisyo, o materyales o anumang iba pang impormasyong ibinigay sa amin o kaakibat sa amin, wala kaming pananagutan.

Paglalabas ng mga reklamo: Sa anumang kaso ay hindi Mga Relo ng Yazole mananagot para sa anumang direkta, hindi direkta, espesyal, nagkataon, patas o kinahinatnan ng mga pinsala para sa paggamit o pagtitiwala sa aming Mga Programa, Serbisyo o Materyal, o sa mga nauugnay sa amin sa anumang paraan at pagpapalaya sa amin mula sa anumang paghahabol; Kabilang, bilang halimbawa, ang mga nauugnay sa pagkawala ng mga benepisyo, panghihimasok ng indibidwal o korporasyon, personal na pinsala, aksidente, maling aplikasyon ng data o ilang iba pang kasawian, sakit o pisikal o mental na kondisyon o iba pa, anuman ang katotohanan na tayo ay hayagang ipinaalam ang posibilidad ng naturang pinsala o kahirapan.

Bayad-pinsala

Dapat mong bayaran ang danyos at pananatilihing hindi nakakapinsala Mga Relo ng Yazole, mga subsidiary nito, mga kaakibat at kani-kanilang mga opisyal, direktor, ahente at empleyado ng anumang paghahabol o kahilingan, o mga aksyon na kinabibilangan ng mga makatwirang legal na bayarin, na ginawa ng mga ikatlong partido o mga parusang ipinataw na dapat bayaran o nagmula sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin at kundisyon na ito o ng anumang dokumentong isinama sa pamamagitan ng sanggunian o pang-aabuso ng anumang batas, regulasyon, o mga karapatan ng mga ikatlong partido.

naaangkop na Batas

Sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyo, sumasang-ayon ka na ang Federal Arbitration Act, naaangkop na pederal na batas, at ang mga batas ng estado ng Austin, nang walang pagsasaalang-alang sa mga prinsipyo ng salungatan ng mga batas, ay mamamahala sa Mga Kundisyon ng Paggamit na ito at anumang hindi pagkakaunawaan ng anumang uri na maaaring lumitaw sa pagitan mo at sa Amin.

Buong Kasunduan

Sa pamamagitan ng paggamit sa site na ito o alinman sa aming mga serbisyo, hayagang tinatanggap mo ang lahat ng impormasyong ipinakita sa mga tuntunin at kundisyon na ito at sa aming patakaran sa privacy. Itinatag ng kasunduang ito ang buong kasunduan sa pagitan ng user at Mga Relo ng Yazole kaugnay ng Mga Serbisyo, kabilang ang paggamit ng website, at pinapalitan ang lahat ng nakaraan o kontemporaryong komunikasyon at panukala (pasalita man, nakasulat o elektroniko) sa pagitan ng mga user at New Age

Dermatology na may paggalang sa serbisyo.

Ihiwalay

Kung ang alinmang bahagi ng Mga Tuntuning ito ay itinuturing na hindi wasto o hindi maipapatupad ng korte na may karampatang hurisdiksyon, ang natitirang mga bahagi ay mananatiling wasto, maipapatupad, at ilalapat sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan. Lahat ng karapatan na hindi hayagang ipinagkaloob ay nakalaan.

Sobrang lakas

Mga Relo ng Yazole ay hindi mananagot para sa anumang paglabag alinsunod sa dokumentong ito kapag ang nasabing kabiguan ay nagreresulta mula sa anumang dahilan na lampas sa makatwirang kontrol nito, kabilang ang, nang walang limitasyon, mekanikal, elektroniko o mga komunikasyon na pagkabigo o pagkasira.

Mga reklamo, alitan

Nagpapatakbo kami ng pamamaraan sa paghawak ng reklamo na gagamitin namin upang subukang lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa unang paglitaw ng mga ito, ipaalam sa amin kung mayroon kang anumang mga reklamo o komento.

Simulan ang pag-type at pindutin ang Enter upang maghanap

Shopping Cart

Walang mga produkto sa cart.