• Sipariş takibi

Giriş

Hoşgeldiniz Yazole Saatler ve/veya bağlı kuruluşları (biz, bizim veya “Biz” “Biz” “Bizim” olarak anılacaktır) https://www.austinhelpers.com/ adresini ziyaret ettiğinizde veya alışveriş yaptığınızda size web sitesi özellikleri ve diğer hizmetleri ("the Site”), ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullanın veya yukarıdakilerden herhangi biri ile bağlantılı olarak tarafımızca sağlanan yazılımı kullanın (topluca “Hizmetler”). Yazole Saatler bu belgede belirtilen koşullara tabi olarak size Hizmetleri sağlar.

Şartlar Ve Koşullar

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ ("SİTE") KULLANMADAN ÖNCE BU WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARINI TAM OLARAK İNCELEYİNİZ. BU WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARI (“KULLANIM KOŞULLARI”) WEB SİTESİNE ERİŞİMİNİZİ VE KULLANIMINIZI YÖNETMEKTEDİR. SİTE SADECE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ KOŞULLARINDA KULLANIMINIZA UYGUNDUR. KULLANIM KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, WEB SİTESİNE ERİŞMEYİN VEYA KULLANMAYIN. WEB SİTESİNE ERİŞEREK VEYA KULLANARAK, SİZ VE TEMSİL ETMEYE YETKİLİ OLDUĞUNUZ KURULUŞ (“SİZ” VEYA “SİZİN”) KULLANIM KOŞULLARINA BAĞLI OLDUĞUNU SÖZLEŞTİRDİNİZ.

Bu belge, Sitenin bir kullanıcısı olarak (bundan böyle siz, duruma göre sizin veya Kullanıcı olarak anılacaktır) arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme teşkil eder ve Yazole Saatler.

Uygunluk

Yazole Saatler web sitesini sağlar ve web sitesi yalnızca, yürürlükteki yasalara göre yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar akdetebilecek yasal yaştaki tüzel kişiler ve kişiler tarafından kullanılabilir. Hak kazanmazsanız, web sitesini kullanamazsınız.

Değişiklikler

Yazole Saatler bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda revize edebilir ve güncelleyebilir. Bu Kullanım Koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Web Sitesinin herhangi bir yönü,

tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirilmiş, eklenmiş, silinmiş veya güncellenmiş Yazole Saatler. Herhangi bir zamanda, diğerlerine ilişkin genel uygulamaları ve sınırları belirleyebilir veya değiştirebiliriz. Yazole Saatler tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ürün ve hizmetler.

hizmetin kullanımı

Yazole Saatler tüm telif hakkı uyarılarını veya diğer mülkiyet bildirimlerini olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, bu Sitedeki materyalleri bilgi amaçlı, ticari olmayan kullanımınız için görüntülemenizi ve kullanmanızı memnuniyetle karşılar. Bu web sitesindeki herhangi bir içeriği veya bu Sitenin tasarımını veya düzenini veya bu Sitenin belirli bölümlerini herhangi bir biçimde veya ortamda saklayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, iletemez, paylaşamaz, yeniden yayınlayamaz, açıkça görüntüleyemez veya başka bir şekilde kullanamazsınız. yazılı onayı Yazole Saatler.

özel mülkiyet

Her türlü içerik, veri, metin, tasarım, grafik, resim, resim, resim, ses ve video klip, logo, simge ve bağlantıların (topluca “İçerik”) münhasır mülkiyetindedir. Yazole Saatler veya lisans sahiplerimizdir ve sizi Hizmetlerde sunulan veya açıklanan hizmetlerimiz hakkında eğitmek ve bilgilendirmek amacındadır. Bu Koşullara uygunluğa tabi olarak, burada yer alan herhangi bir telif hakkı veya diğer mülkiyet bildirimini kaldırmamanız koşuluyla, içerikler yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için kullanılabilir. Bu Koşullara uymaya tabi olarak, Hizmetleri ve Materyalleri yalnızca kişisel kullanım için kullanmanız için size sınırlı bir lisans veriyoruz; Hizmetlere ve/veya İçeriklere erişimi etkin bir şekilde kontrol eden herhangi bir teknolojik önlemi kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, teşhir etmek, kamuya açık olarak icra etmek, dağıtmak, türev çalışmalar oluşturmak veya örnek yoluyla dahil olmak üzere herhangi bir şekilde herhangi bir teknolojik önlemden kaçınmanın mümkün olmaması şartıyla , herhangi bir amaç için manuel cihazlar veya otomatik veya süreç. Bu belgenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıda belirtilen lisansta açıkça verilmeyen tüm haklar saklı tutulacak ve her zaman bizde kalacaktır. Hizmetlerin ve Materyallerin bu Koşullarda açıkça izin verilenler dışındaki amaçlarla kullanılması, telif hakkı ve diğer mülkiyet haklarımızın ihlalini teşkil eder ve kesinlikle yasaktır.

Bu şartların açıkça belirtilmesine ek olarak, tüm yazılımlar, veritabanları,

tescilli bilgiler, belgeler, yazılımlar, malzemeler, bilgisayar kodu, fikirler, bilgiler ve malzemeler (ve tüm değişiklikler ve türev çalışmalar) ve diğer hakları da dahil olmak üzere her türlü fikri mülkiyet ve hizmetler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, seçim, derleme, “Bak ve Hisset”in ve nesnelerin sıralaması ve düzenlenmesi, Yazole Saatler, münhasır mülkiyetimiz olarak kalacaktır. Hizmetlerin ve İçeriğin telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalarla korunduğunu kabul edersiniz. Ayrıca, hizmetleri veya materyalleri kullanarak herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmediğinizi de kabul etmektesiniz. Hizmetlere ve materyallere ve buradaki mülkiyetimize meydan okumayacaksınız veya meydan okumayacaksınız.

Hizmetlerde gösterilen ticari markalar, grafikler, resimler, logolar ve hizmet markaları (topluca “Ticari Markalar”) bizim ve reklamverenlerimizin, lisans sahiplerimizin, tedarikçilerimizin ve diğerlerinin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Tescilli veya tescilsiz markalarımız, tarafımızca sunulmayan ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak, müşterilerde kafa karışıklığı yaratacak veya bizi küçültecek hiçbir şekilde kullanılamaz. Hizmetlerde yer alan hiçbir şey, zımnen, estopel veya başka bir şekilde, zımnen, engelleyici veya başka bir şekilde, herhangi bir ticari markanın açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markayı kullanma lisansı veya hakkı verildiğini ima edecek şekilde yorumlanmamalıdır. Yazole Saatler, lisans sahiplerimiz veya tedarikçilerimiz. Herhangi bir ticari markanın kötüye kullanımı yasaktır ve bu tür markalar üzerindeki fikri mülkiyet haklarımızı hukuk ve cezai işlemler de dahil olmak üzere agresif bir şekilde uygulayacağız.

Görüş ve Tavsiyeleriniz

sağlayabilirsiniz Yazole Saatler Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak fikirler, görüşler, tavsiyeler, geri bildirimler veya tavsiyeler (topluca “Geri Bildirim”). Bize Geri Bildirim gönderirseniz, (a) kullanmak, kopyalamak, dağıtmak, bu tür geri bildirimleri (veya herhangi bir değişikliği) şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir formatta, ortamda veya uygulamada çoğaltmak, değiştirmek, bunlardan türetilen çalışmalar oluşturmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek, kamuya açık olarak gerçekleştirmek ve kamuya açıklamak; ve (b) kullanım ve

başkalarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaç için (ticari amaçlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanmasına, geri bildirimde bulunmasına izin vermek Yazole Saatler kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü (kısıtlama olmaksızın, herhangi bir teknoloji, ürün veya hizmete tamamen veya kısmen geri bildirim dahil etmek dahil).

Kişisel bilgi

Gizlilik Politikamız, kişisel bilgilerin web sitesi aracılığıyla gönderilmesini yönetir. Siteyi kullanarak, tarafından yayınlanan gizlilik politikasına uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Yazole Saatler, bu Koşulların bir parçası olup, size veya başka herhangi bir kişiye karşı herhangi bir bildirimde bulunmadan veya herhangi bir yükümlülük altına girmeden.

İzleme

Bu Kullanım Koşullarına ve zaman zaman belirleyebileceğimiz diğer çalışma kurallarına uygunluğu belirlemek için Sitelerin içeriğini izleme hakkına sahip olacağız, ancak yükümlülüğümüz olmayacak. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Sitelerde yayınlanan veya yayınlanan herhangi bir materyali değiştirme, yayınlamayı reddetme veya silme hakkına sahip olacağız. Yukarıdakileri sınırlamadan, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu belgenin aksi takdirde kabul edilemez veya geçersiz sayılabilecek hükümlerini ihlal ettiğine inandığımız herhangi bir içeriği kaldırma hakkına sahip olacağız, ancak yükümlülüğümüz değil. Bu hakkımıza rağmen, kullanıcılar içeriklerinden münhasıran sorumlu olmaya devam edecektir. Sitelerdeki herhangi bir davranış veya Sitelerdeki herhangi bir iletişim veya yayınla ilgili olarak bizim tarafımızdan yapılacak herhangi bir eylem veya ihmal için ne bizim ne de bağlı kuruluşlarımızın herhangi bir sorumluluk kabul etmeyeceğini veya sorumluluk almayacağını kabul ve beyan etmektesiniz.

Bizim Servis

Austin'deki her Küçük ve Orta Ölçekli işletmenin Verilere dayalı kazanan kararlar almaya başlamasına yardımcı olmak için, bu şirketi başkalarının verilere dayalı daha iyi bir iş kurmasına yardımcı olmak için kurduk. Sezgiden ziyade verilere daha fazla önem vermek. Bazı insanlar en iyi görünen web sitesine sahip olmanın sizi öne çıkaracağını düşünüyor gibi görünüyor. Ama gerçekte, müşterileriniz sorularına cevap bulmaya geliyor.

Hizmetlerimizin Katılımı

Web sitesinde gezinmek veya web sitesindeki materyallere erişmek ve bunları analiz etmek için hizmetlerimizi kiralamanız gerekli değildir; ancak, verilere dayalı kararlar almanızda size yardımcı olmamızı istiyorsanız veya verilere dayalı daha iyi bir iş kurmanıza yardımcı olmamızı istiyorsanız, hizmetlerimizi kiralamanız gerekir. Hizmetlerimize katılırsanız, doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve ayrıca sözleşme yapmaya istekli ve yasal olarak yetenekli olmanız gerektiğini kabul edersiniz. Her taahhüt sadece bir kişi içindir. Yeterli vekaletnameleri olmadığı sürece, kullanıcıların diğer kullanıcılar adına hizmetlerimizden herhangi birini kiralamasına izin vermeyiz. İzinsiz kullanımı önlemek sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir yetkisiz kullanım fark ederseniz, (e-posta) adresine e-posta göndererek derhal bize haber vermelisiniz.

Ücretler ve Ödemeler

Hizmette gezinmek genellikle ücretsizdir. Bu arada, bazı Hizmetler tarafından alınan ücretlere tabi olabilir. Yazole Saatler(“Ücretler”), söz konusu Hizmetlerin satın alınması sırasında belirlenecektir. Zaman zaman, web sitesinde açıklanacak olan ek işlevler ve hizmetler sunabilir veya sağlayabiliriz. Daha önce üzerinde anlaşmaya varılmamış ücret gerektiren hizmetler kullanıcıya bildirilecek ve bu tür ek Komisyonlar için kullanıcının onayı gerekecektir. Doğrudan talep üzerine borçlu olunan tüm tutarları ödemeyi kabul edersiniz. Yazole Saatler Ayrıca, bu gibi durumlarda Hizmete erişiminizi askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutarız.

Ürün ve hizmetlerimizden herhangi birinin satın alınması sırasında tarafınızca sağlanan tüm kredi kartı ve faturalandırma ve ödemeyle ilgili bilgilerin ödeme işlemcileri veya Yazole Saatler yalnızca İşlemin işlenmesi amacıyla.

Kullanılabilirlik, hatalar ve yanlışlıklar.

Sitemizdeki hizmetlerimizi (“hizmet”) düzenli olarak güncelliyoruz. Web sitesinde açıklanan ve/veya sunulan hizmetler yanlış değerlendirilebilir,

yanlış tanımlanmış veya mevcut değil ve hizmet ve diğer sitelerdeki reklamlarımız hakkındaki bilgilerin güncellenmesinde gecikmeler yaşayabiliriz.

Fiyatlar, ürünler, ayrıntılar, erişilebilirlik ve hizmetler dahil olmak üzere herhangi bir verinin doğruluğunu veya mükemmelliğini garanti edemeyiz. Herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bilgileri değiştirme veya güncelleme ve hataları, yanlışlıkları veya eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutarız.

Sorumluluklarınız

Hizmetleri kullanırken davranış ve içeriğinizden siz sorumlusunuz. Bu Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi, Ürün ve Hizmetlerimizin yasaklı kullanımına veya uygunsuz veya yetkisiz kullanımına ilişkin taahhüdün hırsızlık olarak kabul edildiğini, yasaların izin verdiği azami ölçüde hırsızlığı takip etme hakkını saklı tuttuğumuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. yasaklanmış kullanımın, uygunsuz veya yetkisiz kullanımın tazminat talebine veya belki de cezai bir suça yol açabileceği.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Aşağıdaki durumlar Yazole Saatler "kabul edilebilir kullanım politikası":

uyma

Aşağıdakileri kabul etmektesiniz: (1) Bu Hizmet Koşullarını kabul etmek için tam olarak yetkin ve yasal olarak yetkin değilseniz, web sitesini kullanmayacaksınız. (2) WEB SİTESİNİ YALNIZCA WEB SİTESİNİ KULLANDIĞINIZ YARGI YÖNETMELİKLERİNİN VE FEDERAL KANUNLAR, POLİTİKALAR VEYA YÖNERGELERLE (topluca “Geçerli Kanun”) ANLAŞARAK KULLANACAKSINIZ. (3) Web sitesi, yürürlükteki yasalarca yasaklanan materyalleri göndermek veya depolamak veya dolandırıcılık amacıyla veya saldırgan, uygunsuz veya şüpheli davranışlarda bulunmak için kullanılmayacaktır.

Genel kısıtlamalar

Web sitesini telif hakları, ticari markalar, patentler, ticari sırlar, manevi haklar, gizlilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden (aşağıda tanımlandığı gibi) (1) herhangi bir genel içeriği toplamak, yüklemek, iletmek, görüntülemek veya dağıtmak için kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. , reklam hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları; (2) yargı alanınızda yasa dışı, taciz, saldırı, tehdit edici, bir başkasının mahremiyetine zararlı, uygunsuz, taciz edici, yanlış, kasıtlı olarak yanıltıcı, pornografik, açık saçık, açıkça saldırgan (örneğin, ırkçılığı, hoşgörüsüzlüğü, nefreti teşvik eden materyaller) veya herhangi bir gruba veya bireye karşı herhangi bir türde fiziksel zarar) veya herhangi bir türde veya nitelikte sakıncalı içerik veya herhangi bir şekilde reşit olmayanlar için zararlı; veya (3) herhangi bir üçüncü şahıs tarafından dayatılan herhangi bir yasa, düzenleme veya yükümlülük veya sınırlamanın ihlali.

Teknoloji Kısıtlamaları

Web sitesini aşağıdakileri yapmak için kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (1) Bir bilgisayar sistemine zarar vermek veya yeniden modellemek için tasarlanmış virüsleri, solucanları veya yazılımları yüklemek, iletmek veya dağıtmak. (2) İstenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, istenmeyen postalar, istenmeyen e-postalar, zincirleme mektuplar, piramit şemaları veya ticari veya başka türlü herhangi bir kopya veya istenmeyen mesaj göndermek. (3) İzinleri olmadan e-posta adresleri dahil olmak üzere diğer kullanıcılar hakkında veri almak ve bir araya getirmek. (4) web sitesine veya Hizmetlere bağlı sunuculara veya ağlara müdahale etmek, bozmak veya bunlar üzerinde gereksiz bir yük oluşturmak veya bu ağların düzenlemelerini, politikalarını veya prosedürlerini ihlal etmek. (5) Başka bir kullanıcıyı denemeye veya taklit etmeye veya Yazole Saatler veya şifreleri veya başka yollarla web sitesine, diğer bilgisayar sistemlerine veya web sitesiyle bağlantılı veya bağlantılı olarak kullanılan ağlara yetkisiz erişim elde etmek. (6) başka bir kullanıcı tarafından web sitesinin kullanımını ve bundan zevk almasını taciz etmek veya buna müdahale etmek. (7) Birden fazla hesap oluşturmak, aramalar, istekler ve otomatik sorgular oluşturmak veya web sitesindeki verileri silmek, kazımak veya ayıklamak için siteye otomatik yazılımlar veya aracılar veya komut dosyaları yerleştirin.

Beyanlar ve garantiler

Aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz: (1) Geri derleme, ayrıştırma, tersine derleme,

web sitesinin herhangi bir bölümünü veya bir kısmını tersine çevirmek, tersine çevirmek veya başka bir şekilde kodunu çözmek (yalnızca ve yalnızca, yukarıdaki sınırlamalardan herhangi birini yasakladığı durumlar dışında. (2) Web sitesinin herhangi bir bölümünün kaynak kodunu bulmak için herhangi bir yol kullanın. (3) Herhangi bir telif hakkı bildirimini veya diğer mülkiyet haklarını veya kısıtlayıcı haklar içeriğinin açıklamasını kaldırın veya değiştirin. (4) Aksi takdirde, erişimi kontrol eden veya web sitesini koruyan herhangi bir işlevden kaçının. bakır, devretme, kiralama, kiralama, ödünç verme, lisans verme, değiştirme, zamanında paylaşma veya web sitesini yetkisiz herhangi bir şekilde istismar etme.

Bu Hizmet Koşullarında Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını ihlal eden, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak belirtilen herhangi bir içeriği silme veya kaldırma hakkını saklı tutarız. Ayrıca, bu kısıtlamaları ihlal ederseniz, bu belgede verilen sınırlı lisans derhal sona erecek ve size dava açılabilir ve tazminat davası açılabilir.

Otomatik aktivite

Belirli otomatik programların sitenin belirli bölümlerine erişmesine izin veren veya açıkça hariç tutan robots.txt dosyalarını ve HTML meta etiketlerini içeren sitede robot hariç tutma yöntemleri kullanabiliriz. Açık yazılı iznimiz olmadan, "çevrimdışı" arama ve çoğaltma dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla web sitesine erişmek için robotları, örümcekleri, kazıyıcıları veya diğer otomatik araçları kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, siteye erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz robot hariç tutma yöntemlerimizi veya diğer önlemleri atlamamayı kabul edersiniz.

Bilgilerin Doğruluğu

Web Sitesinde, üzerinde veya aracılığıyla sunulan bilgilerin doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz; Yine de, Yazole Saatler bu tür bilgiler için hiçbir garanti vermez ve ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Yazole Saatler Web Sitesinin kullanılabilirliği ve performansı hakkında hiçbir beyanda bulunmaz. Bunun bir sonucu olarak, Web Sitesinin herhangi bir şekilde kullanılmasının ve herhangi bir Materyallere güvenmenin riskinin tamamen size ait olacağını ve Yazole Saatler herhangi bir veri kaybından, kar kaybından veya

bu tür kullanımdan kaynaklanan diğer zararlar veya kayıplar.

TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENEN TÜM EŞYALAR VE MALZEMELER Yazole Saatler SİTE SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR VE ÖZEL TAVSİYE YERİNE GEÇERLİ DEĞİLDİR. Web sitesi aracılığıyla görüntülenen veya dağıtılan herhangi bir tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilerin doğruluğunu veya güvenilirliğini temsil etmiyor veya garanti etmiyoruz. Bu tür materyallere, görüşlere, tavsiyelere, yorumlara veya bilgilere güvenmenin risk ve tehlikenin size ait olacağını kabul etmektesiniz.

Yazole Saatler

Siteye erişimin kesintisiz ve hatasız olduğunu garanti etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak internetin ve sitenin doğası gereği bu garanti edilemez. Ayrıca, web sitesine erişiminiz de herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin onarım, bakım veya yeni tesislerin veya hizmetlerin tanıtımına izin vermek için askıya alınabilir veya zaman zaman sınırlandırılabilir. Bu tür askıya alma veya kısıtlamaların sayısını ve süresini sınırlamak için çaba göstereceğiz.

Elektronik iletişim

Siteyi kullandığınızda veya bir e-posta gönderdiğinizde Yazole Saatler, bizimle elektronik olarak iletişim kurar ve web sitesinin kullanımıyla ilgili otomatik bildirimler almayı kabul edersiniz. Size e-posta yoluyla veya sitede bildirimler yayınlayarak bilgilendireceğiz. Size elektronik olarak sağlanan tüm anlaşmaların, iletişimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olmasıyla ilgili tüm yasal gereklilikleri karşıladığını kabul edersiniz. Size gönderdiğimiz bildirimler, kullanıcıya teslim edilmiş olarak kabul edilecek ve web sitesinde verilen veya bize e-posta gönderdiğiniz e-posta adresine gönderildiğinde geçerli olacaktır.

Teknik gereksinimler

Hizmetlerin kullanımı, bir PC veya cep telefonu aracılığıyla İnternet erişimi gerektirir. Hizmetler tarafından sağlanan bildirimler de dahil olmak üzere Hizmetlerin kullanımından kaynaklanan mobil operatörlerin tüm ücretlerinden siz sorumlusunuz. Yazole Saatler Hizmetlerin aşağıdakilerle uyumlu olacağını garanti etmez.

tüm cihazlar veya tüm mobil operatörler ile uyumlu olacaktır.

Iptal

Bu Koşullar, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz tarafımızca feshedilene kadar veya sizin tarafınızdan bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali durumunda tamamen yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, sebepli veya sebepsiz olarak, bu Koşulları veya Hizmetleri veya herhangi bir bölümünü derhal ve kullanımınızı sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Hizmetlere erişiminizin veya Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir şekilde kesintiye uğramasının önceden haber verilmeksizin yapılabileceğini kabul etmektesiniz.

Üçüncü parti

Bağlı şirket sitelerine ve diğer ticari faaliyetlere bağlantılar sağlayabiliriz. Bu şirketler veya kişiler tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden herhangi birini satın alırsanız, bizden değil, doğrudan bu üçüncü taraflardan satın almış olursunuz. İnceleme veya değerlendirmeden sorumlu değiliz ve bu şirketlerin veya kişilerin tekliflerini (web sitelerinin içeriği dahil) garanti etmiyoruz. Yazole Saatler web sitesinde yer alan tüm üçüncü şahısların eylemleri, ürünleri ve içeriği için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılara, sitede bulunan herhangi bir üçüncü taraf içeriğinin veya web sitelerinin gizlilik bildirimlerini ve diğer kullanım koşullarını dikkatlice incelemelerini tavsiye ederiz.

feragat

HİZMETLERİMİZ, MALZEMELERİMİZ İÇİN GARANTİ VERMEMEKTEDİR. ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZİN HERHANGİ BİRİNİN “OLDUĞU GİBİ” VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM SINIR İÇİN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEKSİZİN SUNULDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. YAZILIM, ÜRÜN, HİZMET VEYA MALZEMELERİN İŞLEVSEL, KESİNTİSİZ, TAM, TAM VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SİTE'NİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNDE, İÇERİĞİN VİRÜS İÇERMEYEN OLDUĞUNU GARANTİ ETMİYORUZ . BİZ

WEB SİTESİNİN, ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERDE KULLANILMASI VEYA KULLANILMASININ SONUÇLARINA İLİŞKİN POSTA, HASSASİYET, KAMU ZAMAN, GÜVENİLİRLİK VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİÇBİR GARANTİ VERMEYİN VEYA HİÇBİR BEYAN SAĞLAMAYIN. BU HİZMETİN GÜVENLİ OLDUĞU YA DA KESİNTİLMEYECEK HİÇBİR ŞEKİLDE HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ VERMİYORUZ; BU MALZEMELERDE İÇEREN BİLGİLER, METİN, GRAFİKLER, LİNKLER VEYA DİĞER ÖĞELER KESİN VE TAM OLACAKTIR. BU MATERYALLERİ HER ZAMAN SİZE HİÇBİR BİLDİRİM YAPMADAN VE SİTEDE MEVCUT MATERYALLERİ GÜNCELLEME TAAHHÜDÜ OLMADAN DEĞİŞTİREBİLİRİZ. BİZİM, ÇALIŞANLARIMIZ, LİSANS VERENLER VEYA BENZERLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN HİÇBİR SÖZLÜ TAVSİYE VEYA YAZILI VERİ VEYA BİLGİ, BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR; AYRICA BU BİLGİLERE VEYA TAVSİYELERE GÜVENEMEZSİNİZ.

Herhangi bir ağ veya iletim hattının, çevrimiçi bilgisayar sistemlerinin, sunucuların veya tedarikçilerin, bilgisayar ekipmanlarının, yazılımların, herhangi bir e-postanın teknik sorunlardan veya İnternet'teki trafik sıkışıklığından veya hizmetlerimizden herhangi birinin arızalanmasından veya arızalarından sorumlu değiliz. Hizmetlere ilişkin geçerli yasamızla bağlantılı olarak, (yalnızca görüntüleme amacıyla) malzemelerin katılımından veya indirilmesinden kaynaklanan veya bağlı olan herhangi bir bilgisayarda veya müşteride meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya yaralanma da dahil olmak üzere bunların bir kombinasyonu.

Sorumlulukların Sınırı

Web sitemiz aracılığıyla talep edilen veya alınan hizmetten hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Kazalar, gecikmeler, yaralanmalar, hasarlar, talihsizlikler, ölüm, menfaat kaybı, bireysel veya ticari müdahale, verilerin yanlış uygulanması, hastalıklar için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Sahipleri, çalışanları, acenteleri, ortak girişimlerin ortakları, yükleniciler, tedarikçiler, bağlı kuruluşlar veya bize bağlı olan herhangi bir kişi veya şirketin herhangi bir gösteriden veya ihmalinden kaynaklanan fiziksel veya psikolojik koşullar veya sorunlar veya başka bir şey. Ortak girişimlerin sahipleri, çalışanları, acenteleri, ortakları, yüklenicileri, tedarikçileri, bağlı kuruluşları veya işlerimizin yürütülmesinde yer alan diğer taraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

programlar, hizmetler veya materyaller, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yerde. Programlarımızı, hizmetlerimizi veya materyallerimizi veya bizim tarafımızdan sağlanan veya bize bağlı diğer bilgileri kullanırsanız, hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Şikayetlerin verilmesi: Hiçbir durumda Yazole Saatler Programlarımızın, Hizmetlerimizin veya Materyallerimizin veya herhangi bir şekilde bize bağlı olanların kullanımı veya bağımlılığı nedeniyle herhangi bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, adil veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacağız ve bizi herhangi bir hak talebinden muaf tutacağız; Örnek olarak, fayda kaybı, bireysel veya kurumsal izinsiz girişler, kişisel zararlar, kazalar, verilerin yanlış uygulanması veya başka bir talihsizlik, hastalık veya fiziksel veya zihinsel durum veya başka bir şeyle ilgili olanlar dahil, ne olursak olalım. bu tür zararların veya zorlukların olasılığı hakkında açıkça bilgilendirilir.

tazminat

tazmin edecek ve zararsız tutacaksınız Yazole Saatler, bağlı kuruluşları, iştirakleri ve bunların ilgili memurları, yöneticileri, acenteleri ve çalışanları, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir iddia veya talep veya makul yasal ücretleri içeren eylemler veya bu Hüküm ve koşulları veya herhangi bir ihlalinizden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan cezalar. Herhangi bir yasanın, yönetmeliğin veya üçüncü tarafların haklarının kötüye kullanılması veya referans yoluyla dahil edilen belge.

Uygulanabilir yasa

Hizmeti kullanarak, Federal Tahkim Yasasının, geçerli federal yasanın ve Austin eyaleti yasalarının, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, bu Kullanım Koşullarını ve doğabilecek her türlü anlaşmazlığı yöneteceğini kabul etmektesiniz. sen ve Biz arasında.

Bütün Anlaşma

Bu siteyi veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanarak, bu hüküm ve koşullarda ve gizlilik politikamızda sunulan tüm bilgileri açıkça kabul etmiş olursunuz. Bu sözleşme, kullanıcı ve kullanıcı arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Yazole Saatler Web sitesinin kullanımı da dahil olmak üzere Hizmetlerle ilgili olarak ve kullanıcılar ile New Age arasındaki (sözlü, yazılı veya elektronik) tüm önceki veya güncel iletişim ve tekliflerin yerine geçer.

Hizmetle ilgili dermatoloji.

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir kısmı yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, kalan kısımlar geçerli, uygulanabilir ve izin verilen azami ölçüde uygulanacaktır. Açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

Ezici güç

Yazole Saatler bu tür bir arıza, mekanik, elektronik veya iletişim arızası veya bozulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanıyorsa, bu belgeye göre herhangi bir ihlalden sorumlu olmayacaktır.

Şikayetler, anlaşmazlıklar

Anlaşmazlıkları ilk ortaya çıktıklarında çözmek için kullanacağımız bir şikayet işleme prosedürü uyguluyoruz, herhangi bir şikayetiniz veya yorumunuz varsa bize bildirin.

yazmaya başlayın ve basın aramak için Enter

Alış Veriş Sepeti

sepetinde ürün yok.